LEDARSKAP

Coaching
Coaching handlar om att få hjälp av en samtalspartner med att nå sina personliga mål. ANEVO kan erbjuda coaching av ledare och medarbetare i er organisation med syfte att tydliggöra och stärka personerna samt bidra till insikt, mognad och personlig utveckling.

 

Individ- och grupputveckling
Det övergripande målet för våra utvecklingsinsatser är att ge medarbetaren, gruppen och organisationen ökad kunskap om sina egna resurser - styrkor, svagheter och beteende- och kommunikationsmönster.

ANEVO hjälper människor med verktyg och insikter för att kunna må bättre och ha kul oftare. Vi arbetar med motivation, förändring för individ och grupp.

 

© 2008 Anevo Management - Design Papagayo