LEDARSKAP

Ledningsgruppsutveckling
Ledningsgruppen är navet i varje verksamhet och i dess uppdrag ingår det att kommunicera organisationens vision, mål, strategier, kultur och värderingar samt vara en förebild och visa engagemang. ANEVO hjälper ledningsgrupper att utvecklas och åstadkomma varaktig effektivitet i det strategiska och operativa ledningsarbetet.

Varje ledningsgrupp är unik. Därför skräddarsyr vi utvecklingsprogram efter varje ledningsgrupps unika frågeställningar, situation och utvecklingsbehov.

 

Ledarutveckling
Ledarens uppdrag utgår från organisationens vision, strategi och mål och utifrån de värderingar och den kultur som råder i organisationen. Det personliga ledarskapet utgår från de egna förmågorna och hur de kan användas i olika situationer och uppdrag. ANEVO hjälper dig att få kunskaper, så att du kan bli medveten om hur du kan utveckla ditt ledarskap.

ANEVO har skarpa verktyg som ger dig en bild av hur du uppträder som ledare samt hur omgivningen ser på ditt ledarskap. Det hjälper dig att få kunskap, så att du kan bli medveten om hur du kan utveckla ditt ledarskap.

 

© 2008 Anevo Management - Design Papagayo