ARBETSMILJÖ/HÄLSA

En god arbetsmiljö ger arbetsglädje, friska kreativa medarbetare och god ekonomi. Hälsa är en resurs för både individen och organisationen. ANEVO jobbar för hälsosammare arbetsplatser.

Du ska kunna trivas och må bra på din arbetsplats!
Du har rätt till en bra arbetsmiljö!

Vi måste alla samarbeta så att vi får en positiv upplevelse av arbetet och av arbetsplatsen. Såväl arbetsgivare som anställda och fackliga företrädare har ett ansvar i detta. Det gäller såväl för den fysiska som för den psykosociala arbetsmiljön.

ANEVO arbetar med konsultation och utbildning i arbetsmiljöfrågor och hur man enkelt och praktiskt kan hantera det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM).

 

Balans i livet/Mindfulness
Förmågan att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv blir allt viktigare. ANEVO kan hjälpa dig att planera för en bättre balans. Vi ger dig möjlighet att prioritera, reflektera och fundera över din livskvalitet.
Kanske känner du att tiden inte räcker till, du kanske längtar efter mer egen tid, omgivningens alla krav är kanske pressande, Du skulle kanske vilja jobba på andra tider och med andra uppgifter, kanske känner du dig ofta stressad, kanske har du svårt att sova m.m.

© 2008 Anevo Management - Design Papagayo